Etnografické múzeum v Martine |

Slovensko/ Žilinský kraj/ Martin

Etnografické múzeum v Martine

Základné informácie

Martin
+421 43 413 10 11
GPS: 49.063776 18.928496
Etnografické múzeum v Martine

Popis atrakcie

Múzeum v Martine je jednou z najväčších a zároveň najstarších organizačných zložiek Slovenského národného múzea. Od začiatku svojho pôsobenia získava zbierky vlastivedného charakteru zo Slovenska aj zo zahraničia. Hlavnou budovou Múzea v Martine je Etnografické múzeum. Jeho zameraním je výskum, dokumentácia, prezentácia a záchrana ľudovej kultúry na Slovensku. Múzeum vlastní viac ako stotisíc zbierkových predmetov z tejto oblasti. Pri prehliadke vystavených predmetov sa tu oboznámite s tradičnou kultúrou Slovenska s jej príznačným vidieckym charakterom s prevažne poľnohospodárskou výrobou. Etnografické múzeum v Martine má tri stále národopisné expozície, ktoré tvoria samostatné tematické celky s názvami: - Človek a pôda – prehliadka tradičných spôsobov získavania obživy na Slovensku prostredníctvom roľníctva a pastierstva. - Človek a materiál — zoznámite sa s remeselným aj domáckym spracovaním rôznych prírodných materiálov. - Človek a odev — expozícia vám predstaví reprezentatívny výber ľudových odevov z nášho územia. Múzeum v Martine disponuje tiež zaujímavými archeologickými nálezmi. Nájdete tu artefakty z čias Veľkej Moravy až po vznik ranofeudálneho uhorského štátu. Dobové reálie informujú o nástupe nového hospodárskeho a kultúrneho fenoménu, ktorým boli stredoveké mestá. Tie sa stali v minulosti významnými strediskami obchodu, remeselnej výroby a cechových združení, ktoré neskôr nahradili manufaktúry. Etnografické múzeum v Martine každoročne organizuje aj niekoľko krátkodobých výstav. Počas nich je návštevníkom prezentovaný jeho zbierkový fond aj materiál iných múzeí a galérií.

Kde sa atrakcia nachádza

Etnografické múzeum v Martine
Ubytovací portál hladamchatu.sk - Chaty a chalupy na prenájom

Načítavám......